Band

scéalta

  • David Gilsenan: vocals, guitar, percussion
  • Klaus Pfister: flute, tin whistle and bodhrán
  • Herbert Müller: bouzouki and guitar
  • Patrick Bütler: fiddle
  • Vincent Zurkinden: bass

guest musicians

  • Michael Gilsenan: bass